شکسته

به انتظار بارون  یه گوشه با با چتر شکسته ،داغنون

مثل دیونه ها هی به خودم میگم  میگم  میاد اون

شاید که سرد وشکسته باشم

از همه  جا و همه کس خسته باشم

شاید که سخت باشه سردی چشمات با من

اما همینه اینه روزگارم

شدم مثه دیوونه های دوره گرد

به انتظارت بودم یه بار بیای بگی تو برگرد

توهم شدی  یه آدم سنگدل وبی روح

که نمی خواد بشکنه بغض  چشامو

یا  که داری بازی میدی منو  بی معرفت، بی رو

چشمام خشک شد از بس به درزل زد

از بس به انتظار نشست

هر وقت کسی زنگ درو میزد

با هزار امید وآرزووقتی میرفتم  با لبخند که درو باز کنم

میدیدم  که تو نبودی

آخه توی بی معرفت که این جوری نبودی

هی..........هی...........هی...........................................

آخه تو همش میگفتی با تو بودن  آرزومه ، بی تو بودن دیگه کارم تمومه

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS
تصاوير متحرك
دانلود

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS
دانلودactivator windows 7
دانلود

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS
دانلودآهنگ به خدا ازمرتضي پاشايي
دانلود

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS
دانلودآهنگددقيقه90 ازپويابياتي
دانلود

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS
دانلود آهنگ دلتنگي از احمد سعيدي
دانلود

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS
دانلودآهنگ نفس از مرتضي پاشايي
دانلود

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

         

                                                   

اين مجنون وليلي شدن به فرهاد وشيريرين شدن مي ارزد

امانمي دانستم اين عشق به هرچه داري ونداري مي ارزد

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

بانگاهي اندوهگين مراتنهاگذاشت ورفت

نمي دانست كه عشقم زخاطرش

هيچوقت بيرون نميرفت

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS
اينم ازفداكاري ومهرمادري

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS